Pasinaon Basa Jawa

Warta

BAL-BALAN PIALA DUNIA

Telung sasi maneh, masarakat sing kagila-gila marang tetandhingan bal-balan, bakal entuk tontonan gratis maneh bal-balan tingkat internasional. Nanging gratise yen nonton liwat tivi. Yen langsung nonton ing Jerman, minangka negara sing kanggonan taun iki, mbayare larange ora jamak (tegese larang banget). Bisa malah satontonan wae nganti yutan rupiyah. Tetandhingan bal-balan tingkat sadonya mau nggelar tim-tim sing wis diakoni kualitase, kayata Brasil, Argentina, Italia, Jerman, Spanyol, Inggris, lan isih akeh negara-negara kang lolos ing piala dunia. Kajaba saka benua Eropa lan Amerika, uga dieloni dening negara-negara saka Asia lan Afrika.

Tontonan bal-balan kang suwene nganti sesasi muput besuk, yen masarakat ing Indonesia bisa nonton siaran langsung utawa tundha kang disiyarake dening tivi swasta, yaiku SCTV, kang nduweni sesanti “Satu untuk Semua”. Mula saka iku, masarakat ing Indonesia kang kagila-gila marang bal-balan, mesthi wae rumangsa mongkog utawa seneng banget dene SCTV minangka salah sawijining tivi bisa nyiarake bal-balan kanthi langsung gratis sisan. Coba yen ora ana SCTV, cetha masarakat ing Indonesia ora padha bisa ndelok siaran langsung. Yen nonton langsung kudu mabur neng Jerman, kang ragade mayuta-yuta gedhene.

Saliyane iku, tumrap masarakat Indonesia, kanthi anane bal-balan piala dunia taun iki, bisa ndadekake salah sawijining obat stres. Amarga saking abote sesanggan urip, nganti arep golek hiburan wae uga kudu ngetokake dhuwit. Mula kanthi anane tontonan gratis iki, paling ora stres-e bisa ilang sesasi. Embuh mengko yen piala dunia-ne wis rampung, stres-e kumat maneh apa ora, iku wallahu alam, mung Gusti sing pirsa. Sabab, yen ngadhepi urip kang saya rekasa ing jaman saiki, mesthi wae akeh sing sambat. Cetha sing ora sambat, yen dheweke bisa masrahake uripe marang Gusti. Sapa bisa?

 

Berita

SEPAKBOLA PIALA DUNIA

Tiga bulan lagi, masyarakat yang tergila-gila dengan pertandingan sepakbola, akan mendapat tontonan gratis lagi pertandingan sepakbola tingkat internasional. Namun gratisnya hanya lewat televisi. Jika langsung nonton ke Jerman, sebagai negara tuan rumah tahun ini, harus membayar tiket yang sangat mahal. Bisa jadi sekali menonton saja harga tiket bisa jutaan rupiah. Pertandingan sepakbola dunia tadi menampilkan tim-tim tangguh yang sudah diakui kualitasnya, seperti Brasil, Argentina, Italia, Jerman, Spanyol, Inggris, dan masih banyak negara-negara lain yang lolos dalam piala dunia. Selain dari benua Eropa dan Amerika, juga diikuti oleh negara-negara dari benua Asia dan Afrika.

Pertandingan sepakbola yang berlangsung hingga sebulan non-stop, bagi masyarakat di Indonesia bisa melihat siaran langsung atau tunda yang disiarkan oleh televisi swasta, yaitu SCTV, dengan slogan “Satu untuk Semua”. Maka dari itu, masyarakat di Indonesia yang tergila-gila dengan sepakbola, pasti merasa sangat senang dan gembira ketika SCTV sebagai salah satu televisi yang menyiarkan sepakbola langsung secara gratis. Coba jika tidak ada SCTV, jelas masyarakat di Indonesia tidak bisa melihat siaran secara langsung. Jika ingin melihat langsung pasti harus terbang ke Jerman, dan itu membutuhkan biaya berjuta-juta.

Selain itu, bagi masyarakat Indonesia, dengan adanya sepakbola piala dunia tahun ini, bisa menjadi salah satu obat stres. Karena beratnya beban hidup yang harus ditanggung, hingga akan mencari hiburan pun juga harus mengeluarkan uang. Maka dengan adanya pertunjukan gratis ini, paling tidak menjadi penghilang stres paling tidak sebulan. Entahlah nanti ketika piala dunia telah usai, stres-nya kambuh lagi atau tidak, itu wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Sebab, saat menghadapi hidup yang semakin susah di zaman ini, tentulah banyak yang mengeluh. Jelas yang tidak mengeluh, adalah mereka yang bisa menyerahkan hidup kepada Tuhan. Siapa dapat?

Diasuh oleh: Suwandi Suryakusuma
Ilustrasi : Agus Doni Prasetyo