Pasinaon Basa Jawa

Warta

BAKDA SAYA CEDHAK

Wis bisa dibedhek nalika bakda utawa lebaran saya cedhak, kabeh masarakat ing arep ngrayakake dina lebaran padha digawe repot. Ora mung usreg urusan transportasi thok, nanging uga ing babagan liyane, kayata sandhang, pangan, keslametan, nganti tekan urusan tunjangan hari raya (THR). Samubarang reregan sanalika banjur mundhak ndedel. Kadhangkala barange ora ana. Amarga pancen akeh sing padha golek. Yen wis mangkono regane tambah saya larang.

Didelok wae saiki, nalika dina riyaya isih kurang sepuluh dina, wis keprungu karcis-karcis sepur utawa montor mabur wis entek gusis. Malah ora mung karcis budhal thok, nanging uga karcis balik. Semono uga rega karcis bus utawa travel uga ora gelem kalah, melu mundhak. Saliyane iku pasar-pasar tradisional uga kebak pawongan sing arep padha tetuku sandhangan, sandhal, sepatu lan ubarampe liyane sing dianggo bakdan. Mal-mal kang wiwit ngebaki kutha-kutha gedhe uga diserbu dening para pawongan sing arep padha mipik. Mung racake sing mlebu mal wong-wong sing sugih, amarga barang-barang sing diedol ing mal pancen larang regane.

Dalan-dalan akeh sing padha macet. Apa maneh dalan-dalan cedhak punjering toko kulakan wis mesthi wayah ngene iki ora ana sing sela. Toko-toko padha kebanjiran wong tuku sing arep nanjakake dhuwit bakdan. Apa maneh nalika bakda kurang telung dina utawa rong dina, dalan-dalan antar wilayah uga melu macet amarga akeh wong padha mudhik lebaran. Dalan dadi semrawut. Apa maneh kanggo dalan-dalan pantura lan dalan-dalan jalur kidul. Yen ora ngati-ati bisa nemahi kacilakan. Kabeh mau kegiyatan ajeg nalika ngadhepi dina riyaya.

Berita

LEBARAN SEMAKIN DEKAT

Sudah bisa ditebak ketika lebaran sudah semakin dekat, seluruh lapisan masyarakat yang ingin merayakan lebaran dibuat sibuk. Tidak hanya sibuk dalam urusan transportasi saja, tetapi juga urusan lainnya, seperti pakaian, makanan, keselamatan, bahkan sampai urusan tunjangan hari raya (THR). Semua harga kebutuhan seketika naik. Kadang-kadang stok barangnya tidak ada. Sebab memang banyak yang membutuhkan. Kalau sudah demikian harga semakin naik.

Hal itu sudah bisa dilihat dari sekarang, ketika hari raya masih kurang sepuluh hari, sudah terdengar berita bahwa tiket kereta api atau pesawat terbang sudah habis dipesan. Bahkan tidak hanya tiket berangkat saja, tetapi juga tiket balik. Demikian juga harga tiket bus atau travel juga tidak mau kalah, ikut naik. Selain itu pasar-pasar tradisional juga penuh dengan para pembeli kebutuhan pakaian, sandal, sepatu, atau perlengkapan lebaran lainnya. Mal-mal yang mulai memenuhi kota-kota besar juga mulai diserbu oleh konsumen yang hendak berbelanja. Hanya pada umumnya yang masuk ke mal adalah orang-orang kaya, sebab barang-barang yang dijual dimal mahal harganya.

Jalan-jalan ikut macet. Apalagi jalan-jalan dekat pusat perbelanjaan sudah pasti saat-saat seperti ini sangat padat. Toko-toko kebanjiran pembeli yang hendak berbelanja lebaran. Apalagi jika lebaran tinggal tiga atau dua hari, jalan-jalan antar wilayah ikut macet sebab banyak pengguna jalan yang mudik lebaran. Jalan menjadi semrawut. Apalagi jalan-jalan pantura dan jalur selatan jelas pasti macet. Jika tidak hati-hati bisa mengalami kecelakaan. Itulah serba-serbi kegiatan menghadapi lebaran tiba.

Diasuh oleh: Suwandi Suryakusuma
Ilustrasi : Agus Doni Prasetyo